fbpx

Algemene voorwaarden

1. Inleiding

Deze voorwaarden zijn geldig voor alle diensten en overeenkomsten tussen Schoonheidssalon BeautyPlus, met BTW-nummer BE0880498494, gevestigd te Heike 29, 2811 Hombeek, bereikbaar via telefoonnummer 0499404073 en e-mail martine@beauty-plus.be, onder leiding van Martine Vleminckx, en haar klanten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2. Verantwoordelijkheden van Beautyplus

BeautyPlus garandeert dat alle behandelingen met professionaliteit en gebruikmakend van kwaliteitsproducten worden uitgevoerd. De klant wordt vooraf geïnformeerd over de aard, verwachte resultaten, en mogelijke risico’s van de behandeling. Wijzigingen in de behandeling en de financiële implicaties worden duidelijk gecommuniceerd. Correcte informatievoorziening door de klant is essentieel voor het succes van de behandelingen, die binnen de beroepscompetentie van het salon vallen.

3. Klantenverplichtingen

De klant is verplicht accurate informatie te verschaffen essentieel voor de uitvoering van de behandelingen en eventuele specifieke wensen vooraf te melden.

4. Betalingsvoorwaarden

Prijzen voor behandelingen en producten zijn inclusief BTW en duidelijk vermeld op de website en in het salon. Betaling geschiedt direct na de behandeling via contant geld of elektronische betaling.

5. Annuleringsbeleid

Afspraken dienen minstens 24 uur van tevoren te worden geannuleerd. Bij niet tijdige annulering of bij te laat verschijnen kan het volledige tarief in rekening worden gebracht. Overmachtssituaties worden conform de wet behandeld.

6. Garantie

Er geldt een garantie van 7 dagen op behandelingen en producten, tenzij de klant de nazorgadviezen niet volgt of niet aanbevolen producten gebruikt.

7. Klachtenprocedure

Klachten over behandelingen of producten dienen binnen 5 werkdagen gemeld te worden via e-mail of telefoon. BeautyPlus zal binnen 5 werkdagen reageren. Bij gegronde klachten zal de behandeling kosteloos worden herhaald of een passende oplossing geboden worden.

8. Schade en Diefstal

Klanten zijn aansprakelijk voor schade die zij veroorzaken. Diefstal wordt altijd aangegeven bij de politie.

9. Gedragscode

Klanten dienen zich respectvol te gedragen. Bij aanhoudend ongepast gedrag kan toegang worden ontzegd.

10. Toepasselijk Recht

De Belgische wetgeving is van toepassing op alle overeenkomsten. De Nederlandstalige versie van deze voorwaarden is leidend.

Deze voorwaarden zijn onderhevig aan wijzigingen. De meest recente versie of de versie geldig op het moment van de overeenkomst is altijd van toepassing.

 

Adres

Heike 29,
2811 Hombeek
Bekijk route

Contact

0499 40 40 73
martine@beauty-plus.be